พช.เมืองเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน OTOP

เข้าชม 4 ครั้ง

“พช.เมืองเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน OTOP”

📌📌 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา​ 10.00​ น.​ นางยุพา​ จันดี พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าพบพระครูพิทักษ์ สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ พร้อมประธานชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จากการหารือในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชน ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย สามารถนำเป็นของฝากหรือของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะได้ประสานหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่อไป

🎯🎯 วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลายและยังเป็นชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

📸ภาพ/ข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
#CDD
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#SDGforAll
#ChiangMai

(Visited 4 times, 1 visits today)