สพอ.เมืองเชียงใหม่ ประสานพื้นที่เตรียมรับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 0 ครั้ง

สพอ.เมืองเชียงใหม่ ประสานพื้นที่เตรียมรับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

📌วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรชลี มีบุญ นางสุมณฑา สาวงษ์ และนางสาวรัชนีวรรณ มาแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมรับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมีนายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม

🎯กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหนือ เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ในปี 2564 และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน จัดกิจกรรมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ทุนศรัทธา/ทุนปัญญา) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.เมืองเชียงใหม่
#CDD
#Chiangmai
#Changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)