พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2
นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ แจ้งผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ ในระดับ 3 – 5 ดาว ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมงาน OTOP CITY 2022 และจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรฯ จำนวน 14 บูธ ได้แก่ ประเภทอาหาร จำนวน 1 บูธ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 ราย และประเภทของใช้และของที่ระลึก จำนวน 3 บูธ
#พชเมืองเชียงใหม่
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOPCITY2022

(Visited 14 times, 1 visits today)