พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพรชลี มีบุญ /นางสุมณฑา สาวงษ์ และนางธัญธิตา วชิราวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมพัฒนาบ้านเกิด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ให้ก่อเกิดความพอมีพอกิน ในขั้นพื้นฐาน รวมกลุ่มยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาความเข้มแข็งขั้นก้าวหน้า เพื่อร่วมกันช่วยพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตให้ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ในการนี้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชน
-กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธ์ุผัก/กล้าผัก โดยได้นำต้นกล้ามะเขือ 100 ต้น และต้นพริก 100 ตัน มาร่วมแบ่งปัน
-ผู้นำ อช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายปรัชญา จิตตคุปต์ ผู้นำ อช.ต.สันผีเสื้อ
2.นางเสาวลักษณ์ ขยัน ผู้นำ อช.ต.ช้างเผือก
การจัดกิจกรรมในวันนี้มีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ และได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🌺รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 31 times, 1 visits today)