พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำบลช้างเผือก

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลช้างเผือก เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เสนอขอบรรจุในแผนฯ ปี2565 ดังนี้
1. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน
2. จัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก
3. สนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก

รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)