พช.เมืองเชียงใหม่​ ร่วมให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน​ และประชาสังคม​ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

นายสุวรรณ​ เกตุดำ​ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ มอบหมายนางสุมณฑา​ สาวงษ์​ และนางพรชลี​ มีบุญ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เข้าร่วมให้ข้อมูลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ​ เอกชน​ และประชาสังคม​ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภา, ผู้แทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน​, ประธาน อสม., ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม, ตัวแทนจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่, เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, เครือข่ายสูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ​ การประเมินรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่านระบบออนไลน์

​ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าวโดย :ทีมงาน พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 4 times, 1 visits today)