พช.เมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกฤศพรต สัตยประกอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมมีการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ บ้านขุนช้างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งให้มีการช่วยเหลือถุงยังชีพ เป็นจำนวน 110 ครัวเรือน ในงบประมาณ 550 บาท/ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ต่อไป

รายงานข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)