พช. เมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “งานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา​ 09.30 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมงานฯดังกล่าวด้วย โดยในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับรางวัล จำวน 3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชมเชย จากการประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลหนองหอย ได้รับรางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ที่มีการส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น
3. กลุ่มตัดเย็บสตรีศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี และฐิติรัตน์ หม้อชัยวงค์/ทีม พช.เมืองเชียงใหม

(Visited 11 times, 1 visits today)