พช. เมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน นพร. เยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP และไลฟ์สดเพื่อประชาสัมพันธ์ ร้านค้า OTOP ในงาน “OTOP ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา​ 12.00 น.

นางสุมณฑา สาวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้า OTOP และได้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ในกิจกรรม “OTOP ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โดยไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี , จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว ,นันทวัฒน์ เทพสุทา , พรทิพา อ่อนเกิด /ทีม พช.เมืองเชียงใหม

(Visited 7 times, 1 visits today)