พช.เมืองเชียงใหม่ ติดตามสวนผักบ้านพัฒนากร อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุมณฑา สาวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ บ้านพักข้าราชการ นางธัญธิตา วชิราวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เพื่อร่วมกันจัดทำคลิปวีดีโอ เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประเภทบ้านพักข้าราชการ

ศรัณย์ภัทร รังษี, จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว ,นันทวัฒน์ เทพสุทา , พรทิพา อ่อนเกิด /ทีม พช.เมืองเชียงใหม

(Visited 7 times, 1 visits today)