จัดสถานที่ประสานงานและเตรียมความพร้อม งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา​ 14.00 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย นางมธุรส วงษ์ต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นพร.อำเภอเมืองเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน ประสานการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี, จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว ,นันทวัฒน์ เทพสุทา , พรทิพา อ่อนเกิด /ทีม พช.เมืองเชียงใหม

(Visited 6 times, 1 visits today)