สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริการงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริการงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ณ​ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ ชั้น​2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่​ ​ได้มอบหมายให้ นางสุมณฑา สาวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม​ฯ เพื่อรับทราบนโยบาย​ ข้อสั่งการ​ แนวทางการดำเนินงานของอำเภอ​ พร้อมชี้แจงภารกิจ​ แผน-ผล​ การปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน​

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี, ฐิติรัตน์ หม้อชัยวงค์ และคณิสสร ห้วยทราย/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 2 times, 1 visits today)