พช.เมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม สนับสนุนกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย​ นางสุมณฑา​ สาวงษ์​ นางพรชลี​ มีบุญ​ ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ และนพร.อ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่บ้านท่ากระดาษริมเหมือง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม​ โดยนางธัญญรัตน์​ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม​ และนางสุนทรี สุรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และนายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ในการจัดเก็บข้อมูล​ การถ่ายทำคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบดังกล่าวฯ

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี, จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว/ทีม พช เมืองเชียงใหม่

(Visited 5 times, 1 visits today)