พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แกเด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย​ นางสุมณฑา​ สาวงษ์​ นางพรชลี​ มีบุญ​ และนางสาวศรัณย์ภัทร​ รังษี​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ ร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ปรึกษาเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ฝึกสอน ทักษะการทำเดคูพาจ ด้วยกระดาษ แน๊บกิ้น บนชิ้นงาน ผ้า หมวก และเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไป

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 4 times, 1 visits today)