พช.เมืองเชียงใหม่ ทำการติดตามครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ทำการติดตามครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางธัญธิตา วชิราวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย​ นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว ​นพร.อ.เมืองเชียงใหม่ ติดตามครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของนาง แปง จันทร์ตุ่น บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ และได้เยี่ยมเยี่ยมครัวเรือนปลูกผักในพื้นที่ ใกล้เคียง เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่หมู่บ้าน บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) ในการนี้ การติดตามผลดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี, นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์สายบัว /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 4 times, 1 visits today)