อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในวาระการประชุมที่ 2.2 พิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กครัวเรือนยากจน ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิษณุ วิทยาราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินกองทุนเด็ก ให้แก่ 25 อำเภอ ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับมอบเงินกองทุนเด็ก จำนวน 2 ทุน โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบทุนอุปการะเด็ก ดังกล่าว เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เด็กชนบทที่ครัวเรือนยากจน

รายงานข่าวโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี, พรทิพา อ่อนเกิด/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 3 times, 1 visits today)