พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญเปิดสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสันทรายต้นกอก

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานงานทำบุญเปิดสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทำบุญทอดผ้าป่า สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพรชลี มีบุญ นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภาชม ทองสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รายงานโดย : นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี/ทีมงาน พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 7 times, 1 visits today)