🔔🔔 วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563 ณ วัดศรีสุพรรณ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย นางพรชุลี มีบุญ นางสุมณฑา สาวงษ์ และ น.ส.ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ากราบนมัสการ พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานเรื่องการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

🔔🔔 วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563 ณ วัดศรีสุพรรณ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย นางพรชุลี มีบุญ นางสุมณฑา สาวงษ์ และ น.ส.ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ากราบนมัสการ พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานเรื่องการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดบูธแสดงผลงาน สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์เด่น ของที่ระลึก และบริการของชุมชนวัดศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน OTOP City 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
📢📢 รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
(Visited 15 times, 1 visits today)