วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2563 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย นางสุมณฑา สาวงษ์ นางพรชลีมีบุญ และน.ส. ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2563 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมาย นางสุมณฑา สาวงษ์ นางพรชลีมีบุญ และน.ส. ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”ภาคเหนือ ณ บูธโอทอป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี /ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
(Visited 15 times, 1 visits today)