พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประชารัฐอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ถนนคนเดิน)

           วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
           นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพรชลี มีบุญ, นางธัญธิตา วชิราวงศ์, นางมธุรส วงษ์ต๊ะ และน.ส. ศรัณย์ภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประชารัฐอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ถนนคนเดิน) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า)

รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
(Visited 19 times, 1 visits today)