พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า)

พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า)

วันที่ 12 พฤจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประชารัฐอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ วางแผน การจัดระเบียบ และพิจารณาการเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า)

รายงานโดย : ศรัณย์ภัทร รังษี/ทีม พช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 10 times, 1 visits today)