พช.เมืองเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุมณฑา สาวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตร OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  ณ ลานอเนกประสงค์ตำบลหนองป่าครั่ง ในการนี้ นายสราวุฒิ วรพงษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวด้วย

(Visited 12 times, 1 visits today)