นายสุวรรณ เกตุดำ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย muangchiangmai วันที่ 19 ม.ค. 2565

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมื [...]