สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

📑วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ
⏳เวลา 13.00 น. นายปรีชา สนิทไทย พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และนโยบาย ของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
1.เกณฑ์การคัดเลือกตำบลสารสนเทศชุมชน
2.กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4.บันทึกข้อตกลงหรือ MOU การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood

(Visited 20 times, 1 visits today)