นางสาวจันทิมา พุ่มสำเภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท