📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์ !!! CDD EIS พกพาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ!!!

เข้าชม 0 ครั้ง
📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์ !!! CDD EIS พกพาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ!!!
การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
🏡“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(Visited 1 times, 1 visits today)