📣สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เข้าชม 1 ครั้ง

🗓วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดย นายกิตติ พิศงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางอำพร ศรีกุลนิภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยรายละเอียด ในการประชุมฯ มีดังนี้
📌 การจัดสรรงบประมาณฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีพ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-4
📌 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคล
2. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด

📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)