📣สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ

เข้าชม 0 ครั้ง

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดย นายกิตติ พิศงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายพัฒนจักร์ เทพทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)