📣สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และโครงการประชารัฐ ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนา

เข้าชม 1 ครั้ง

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดย นายกิตติ พิศงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจงธพรรณ ยงพฤกษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นายรัตนชัย ภิรมย์รักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่จาก สทบ.สาขา 11 ,ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ,ระดับตำบล และเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ และโครงการประชารัฐ ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)