🌺 สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เชิญชวนทุกคนอนุรักษ์ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 🌺

เข้าชม 0 ครั้ง
🌺โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล/อำเภอ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช.และ ผู้ประกอบการ OTOP อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมถ่ายรูปรณรงค์ปลุกกระแสเชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในทุกวัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทย
– สวมใส่โดย นายกฤษฎา ปัญญาอินทร์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
🏡“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)