📣สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมด้านการประชาสัมพันธ์

เข้าชม 0 ครั้ง

🗓วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

🏛️ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดย นางอำพร ศรีกุลนิภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. จักพันธ์ คำแท้ และ นายพัฒนจักร์ เทพทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนพวรรณ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.บางตีนเป็ด และนางอัญชะณา พิพรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางขวัญ ร่วมอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)