ประชุมวางแผนร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ประจำปี​ 2562

กิจกรรม (Kick Off)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก กิจกรรมจิตอาสา”การเก็บขยะริมคลอง”