ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 15 ครั้ง

4 พ.ย.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 15 times, 1 visits today)