ร่วมประชุมในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมนำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าในวันดังกล่าว

เข้าชม 12 ครั้ง

4 พ.ย.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมประชุมในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมนำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าในวันดังกล่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)