ร่วมตอนรับข้าราชการเปลี่ยนสายงาน นางสาวปุณิกา ปามา มาทดลองปฏิบัติราชการ

เข้าชม 22 ครั้ง

4 พ.ย.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมตอนรับข้าราชการเปลี่ยนสายงาน นางสาวปุณิกา ปามา มาทดลองปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

(Visited 22 times, 1 visits today)