ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหันตรา

เข้าชม 9 ครั้ง

3 พ.ย.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหันตรา

(Visited 9 times, 1 visits today)