ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการขอรับเงินทุนหมุนเวียน

เข้าชม 8 ครั้ง

1 พ.ย.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการขอรับเงินทุนหมุนเวียน

(Visited 8 times, 1 visits today)