นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยมีท่านนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 6 ครั้ง

29 ต.ค.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยมีท่านนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)