โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเมษา เชียงส่ง

พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ 081-8232942

นางสาวสุภาภรณ์ เกษประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าเสา,ตำบลงิ้วงาม
เบอร์ติดต่อ 097-4562692

นางชุรีพร ศิลรักษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลผาจุก,ตำบลแสนตอ
เบอร์ติดต่อ 082-8940319

นางอำมาลา ศักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านด่าน,ตำบลวังกะพี้
เบอร์ติดต่อ 081-5676292

นายณัฏฐ์ฑาวุฒิ ศรีขำมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขุนฝาง,ตำบลวังดิน
เบอร์ติดต่อ 098-1409687

นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเกาะ
ตำบลคุ้งตะเภา
เบอร์ติดต่อ 080-5103665

นางปัณฑารีย์ จุฑา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลน้ำริด
ตำบลบ้านด่านนาขาม
เบอร์ติอต่อ 088-6492459

นางสาวแพรไพลิน ชาบาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหาดงิ้ว,ตำบลหาดกรวด
เบอร์ติอต่อ 089-9984147

นายกาญจน์ธนัศ กองทอง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลป่าเซ่า,ตำบลถ้ำฉลอง
เบอร์ติอต่อ 098-554-6629

(Visited 1,324 times, 1 visits today)