การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565

เข้าชม 11 ครั้ง

🌻พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม🌻

🏠อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง🌈

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น.

นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมแจ้งข้อราชการ ดังนี้

  • เนื่องในเทศกาลแห่งความสุขที่ใกล้จะมาถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ช่วยกันอุดหนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ สินค้าท้องถิ่น ในชุมชนจากเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝากมากมาย จากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานคุณภาพรับรองการผลิต ราคาจัดได้ตามงบประมาณ
  • การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ./ กชช 2ค. ปี 2566 โดยให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมความพร้อมผู้จัดเก็บข้อมูล หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อเข้าอบรม ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ในเดือนธันวาคม

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 11 times, 1 visits today)