อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม

เข้าชม 9 ครั้ง

🌻พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม🌻

🏠อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง🌈

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565) เวลา 13.30 น.

นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมแจ้งข้อราชการ ดังนี้

  • เนื่องในเทศกาลแห่งความสุขที่ใกล้จะมาถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ช่วยกันอุดหนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ สินค้าท้องถิ่น ในชุมชนจากเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝากมากมาย จากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานคุณภาพรับรองการผลิต ราคาจัดได้ตามงบประมาณ

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

(Visited 9 times, 1 visits today)