“การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

เข้าชม 6 ครั้ง

🌻พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม🌻

🏠อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง🌈

วันนี้ (วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.00 น.
นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายเจนณรงค์ ประกอบทรัพย์ ปลัดอำเภอเมือง
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2566
โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
🌻สรุปยอดโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ปี 2565 แยกเป็นประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 1,639,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 366,495 บาท
🌻การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566 แยกเป็น ประเภทเงินทุนหมุนเวียน สนง.เลขาฯอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรร 850,000 บาาท และประเภทเงินอุดหนุน สนง.เลขาฯอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรร 102,000 บาท
🌻การพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ประะเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ
1.โครงการกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ไผ่ บ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2
2.โครงการกลุ่มเลี้ยงโค บ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2
3.โครงการต่อยอดอุตสาหกรรมไม้ไผ่ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 4
ในการนี้ นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนางอำมาลา ศักดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วม การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
☎️สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 6 times, 1 visits today)