ทีมอำเภอเมืองร่วมเรียนรู้ กิจกรรม โคก หนอง นา สัญจร จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าชม 1 ครั้ง

📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📣

🖼อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง👩🏾‍🌾

วันพุธที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมาย นางปัณฑารีย์ จุฑา และนายณัฏฐ์ฑาวุฒิ ศรีขำมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมเรียนรู้กิจกรรม โคก หนอง นา สัญจร ณ แปลงของนายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย

🌷การประชุมเสวนาเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์
🌷การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้โครงการ โคก หนอง นา
🌷การเยี่ยมชมแปลง
🌷ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน,การทำปุ๋ยชีวภาพ
🌷กิจกรรมเอามื้อสามัคคี และหิ้วปิ่นโตรับประทานอาหารร่วมกัน

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 1 times, 1 visits today)