ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน

เข้าชม 0 ครั้ง

📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📣

🖼อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง👩🏾‍🌾

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2565
เวลา 14.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยนางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม เพื่อวางแผน และติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อการสร้างสรรค์ชุมชน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

☎️สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 1 times, 1 visits today)