เวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลป่าเซ่า

เข้าชม 0 ครั้ง

📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📣

🖼อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง👩🏾‍🌾

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยนางสาวเมษา  เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวแพรไพลิน  ชาบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรปรจำตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลป่าเซ่า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลป่าเซ่่า จำนวน 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลป่าเซ่่า ได้แก่
1. ร.ต.ปัญญา  กลิ่นอำนวย (ผู้นำ อช.ชาย)
2. นางจรัญ  ชื่นชอบ (ผู้นำอช. หญิง)

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 1 times, 1 visits today)