เวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลหาดงิ้ว

เข้าชม 10 ครั้ง

📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📣

🖼อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง👩🏾‍🌾

 

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยนางสาวเมษา  เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวแพรไพลิน  ชาบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรปรจำตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาตลาดหน้าวัดหาดงิ้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลหาดงิ้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลหาดงิ้ว ได้แก่
1.  ร.ต.พุธิพงศ์  หมวกเหล็ก (ผู้นำ อช.ชาย)
2. นางไสว  ใจมัง (ผู้นำอช. หญิง)

 

☎️ สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 10 times, 1 visits today)