คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สนับสนุนกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เข้าชม 7 ครั้ง

📢พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📢

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นายประเดิม  เดชายนต์บัญชา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อม นางสาวเมษา  เชียงส่ง  พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่่วมดำเนินกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนนราชกัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติ ครม. และเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

☎️สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 7 times, 1 visits today)