เวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลวังกะพี้

เข้าชม 5 ครั้ง

📣พช.อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรม📣

🖼อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง👩🏾‍🌾

วันนี้ (วันพุธที่ 21 กันยายน 2565)
เวลา 13.30 น. นางสาวเมษา เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้
นางอำมาลา ศักดี พัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลวังกะพี้ด่านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

☎️สำนักข่าว : พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 055-414245

(Visited 5 times, 1 visits today)