ร่วมอบรมการใช้งาน TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting

ช.อุตรดิตถ์…ร่วมอบรมการใช้งาน TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting🖥

🎯วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมอบรมการใช้งาน TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
📌พร้อมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Webex meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 🖥

(Visited 21 times, 1 visits today)