วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๑๘ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้ากลุ่มฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น ณ ศาลากลางบ้านเนื้อร้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกร [...]
อ่านเพิ่มเติม